0 of 0 for ""

Delårsrapport januari-juni 2005

July 26, 2005 | Interim report

Kraftig resultatökning och förbättrad rörelsemarginal

– Nettoomsättningen ökade med 10 procent och uppgick till 1 733 MSEK (1 577)
– Rörelseresultatet ökade med 34 procent och uppgick till 142,8 MSEK (106,5)
– Rörelsemarginalen uppgick till 8,2 procent (6,8)
– Resultatet före skatt uppgick till 161,2 MSEK (124,5)
– Resultatet efter skatt uppgick till 112,9 MSEK (90,5), motsvarande 6,45 SEK per aktie (5,23)

Bo Jansson, t.f. VD, kommenterar:

– Det första halvåret har varit framgångsrikt för SWECO med ökade volymer, ett förbättrat rörelseresultat och en rörelsemarginal på drygt 8 procent.

– Vi har intensifierat våra satsningar i östra Europa genom att förvärva 50 procent av det ryska miljökonsultbolaget Lenvodokanalproekt. Vi har också startat ett bolag i Bulgarien, SWECO Bulgaria. Satsningarna innebär att vi får en viktig lokal förankring på marknader som är under stark tillväxt.

– Samtidigt har vi stärkt positionerna på den nordiska hemmamarknaden som utvecklas stabilt, vilket gör att utsikterna för resterande del av året bedöms som fortsatt goda.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs