0 of 0 for ""

Bo Jansson tillförordnad VD

April 5, 2005 | Press release

SWECOs VD och Koncernchef Wigon Thuresson kommer till följd av sjukdom att vara borta från arbetet en tid, uppskattningsvis några månader. Beroende på hur återhämtningen går, kommer han att från bostaden successivt kunna delta i koncernens verksamhet.

SWECO AB:s styrelse har beslutat att utse SWECOs finansdirektör Bo Jansson till tillförordnad VD i SWECO under Wigon Thuressons tillfälliga frånvaro.

SWECO har en decentraliserad organisation där verksamheten bedrivs i specialiserade företag med egna ledningar. Styrelsen bedömer därför att bolaget kan fortsätta sin positiva utveckling under Wigon Thuressons återhämtning.

SWECO AB,
Styrelsen

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs