0 of 0 for ""

Antal aktier och röster i Sweco efter omvandling

December 30, 2013 | Press release

Under december månad 2013 har på aktieägares begäran 6 000 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen. Det totala antalet röster uppgår per den 30 december 2013 till 17 586 812,3, varav A-aktier motsvarar 9 372 364 röster och B aktier 8 214 448,3 röster. Det totala antalet aktier uppgår till 91 516 847, varav 9 372 364 A-aktier och 82 144 483 B-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 91 516 847 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 398 965 egna B-aktier. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar. Sweco äger dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs