0 of 0 for ""

Ändrade ägarförhållanden i SwedPower International AB

July 2, 2001 | Press release

Ändrade ägarförhållanden i SwedPower International AB

SWECO och Vattenfall har kommit överens om att upphöra med samarbetet i
det gemensamt ägda bolaget SwedPower International.

SWECOs dotterbolag SWECO Energuide AB och Vattenfall AB bedriver sedan
länge elkraftteknisk konsultverksamhet utanför Sverige genom SwedPower
International AB. Företagen har nu kommit överens om att var för sig
utveckla verksamheten vidare i egen regi.

Det innebär att SWECO träder ur SwedPower International för att i
fortsättningen driva utlandsverksamheten inom elkraftsområdet under eget
namn. Vattenfall fortsätter att bedriva sin utlandsverksamhet inom
konsultområdet genom SwedPower International, som blir ett helägt
dotterbolag i Vattenfallkoncernen.

SWECO Energuide kommer att slutföra pågående uppdrag i SwedPower
Internationals namn.

– Förändringen är ett naturligt steg för att skapa större flexibilitet i
båda företagens utlandsverksamhet, säger Jan-Inge Gidlund, VD i
SwedPower International och Erik Severin, VD i SWECO Energuide.

För ytterligare information kontakta:
Jan-Inge Gidlund, VD i SwedPower International,
08-619 60 00
Erik Severin, VD i SWECO Energuide, 08-695 65 24

SWECO är Sveriges största konsultföretag inom teknik, miljö och
arkitektur med 2 200 medarbetare i nio bolag: SWECO FFNS, SWECO BLOCO,
SWECO THEORELLS, SWECO Projektledning, SWECO VBB VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO
bedriver också en omfattande utlandsverksamhet över hela världen. SWECO-
aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande energiföretag. Norden, Polen
och Tyskland är koncernens hemmamarknader. I dag genererar Vattenfall
kraft och levererar energilösningar till 2,2 miljoner kunder i Norden
och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag.
Huvudprodukterna är el, värme och naturgas samt nättjänster, service och
konsulttjänster. Vattenfalls omsättning år 2000 var nära 32 miljarder
kronor. Försäljningen inkluderade ca 83 TWh el och 17 TWh värme.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/02/20010702BIT00280/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/07/02/20010702BIT00280/bit0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs