0 of 0 for ""

Vägverket väljer SWECO som partner

May 22, 2001 | Press release

Vägverket väljer SWECO som partner

O-listenoterade SWECO blir partner med Vägverket. SWECO Position ska
utveckla och vidareförädla Vägverkets nya databas – Nationella
Vägdatabasen – som innehåller information om samtliga svenska vägar.

SWECO Position utvecklar bland annat system för beräkning, planering och
optimering av rutter, mobila GIS (geografiska informationssystem) och
GIS för inventering i fält. I dessa system kommer Nationella
Vägdatabasen (NVDB) att vara en baskomponent i framtiden.

– NVDB är en efterlängtad databas som kan förverkliga utvecklingen av
många effektiva informationssystem. Vägverket valde oss då vi har en
organisation som är väl anpassad för försäljning av tjänster och
produkter inom geografisk positionering, säger Anki Svärdby-Bergman,
SWECO Position.

Nationella Vägdatabasen beskriver 500 000 kilometer statliga, kommunala
och enskilda vägar. Omfattningen gör den unik i internationell
jämförelse.

– Genom att främja användningen kommer vi också på sikt skapa en svensk
standard för vägdata, säger Marie Louise Lundgren, Vägverket.

SWECO Position levererar tjänster och produkter inom
området informationssystem, speciellt geografiska
informationssystem (GIS). Företaget ingår i SWECO-
koncernen, Sveriges största konsultföretag inom
teknik, miljö och arkitektur med över 2000 konsulter
i nio bolag: SWECO FFNS; SWECO BLOCO, SWECO
THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen AB.

För ytterligare information kontakta:

Anki Svärdby-Bergman, SWECO Position, 023-46 440
Jan Zakariasson, VD SWECO Position, 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00140/bit0002.doc
http://www.bit.se/bitonline/2001/05/22/20010522BIT00140/bit0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs