0 of 0 for ""

SWECO planerar kontinentalt vägsystem i Afrika

August 29, 2002 | Press release

SWECO planerar kontinentalt vägsystem i Afrika

SWECO har fått i uppdrag att studera det afrikanska vägsystemet Trans-
African Highways och ta fram förslag på hur systemet kan utvecklas.
Projektet är värt 4 miljoner kronor.

Den afrikanska kontinenten genomkorsas idag av ett internationellt
vägsystem i nio olika huvudsträckningar, kallat Trans-African Highways.
SWECO ska granska vägnätet och utarbeta åtgärdsförslag för såväl
befintliga som planerade sträckor samt genomföra organisationsstudier
beträffande Trans-African Highways Bureau, som har det övergripande
utvecklingsansvaret för vägsystemet.

Huvuddelen av alla transporter i Afrika är bilburna och sker på vägar
som ofta är dåligt utbyggda och har stora underhållsbehov. Såväl
afrikanska myndigheter som internationella biståndsorganisationer ser
därför ett stort behov av att satsa på Trans-African Highways i syfte
att främja kontinentens utveckling.

– Uppdraget är utmanande och även strategiskt viktigt eftersom det
innebär ett fördjupat samarbete med afrikanska partners, säger Kurt
Kisslig, uppdragsansvarig på SWECO VBB.

Uppdraget genomförs tillsammans med konsultföretagen NCG från Sverige,
BNETD från Elfenbenskusten och Uniconsult från Kenya. SWECO är
huvudkonsult. Beställare och finansiär är Afrikanska Utvecklingsbanken,
Abidjan med stöd av svenska Sidas konsultfond.

SWECO har för närvarande pågående projekt inom energi- och miljöteknik
samt infrastruktur i flera länder på den afrikanska kontinenten.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad
kunskap inom teknik, miljö och arkitektur: SWECO
FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
Projektledning, SWECO VBB, SWECO VIAK, SWECO
Industriteknik, SWECO Position, SWECO Energuide och
SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på O-listan
vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Kurt Kisslig, uppdragsansvarig, SWECO VBB, tel 08-695
63 76, 0733-956 376
Jonas Belfrage, SWECO, tel 08-695 65 05

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/29/20020829BIT00190/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs