0 of 0 for ""

SWECO effektiviserar malmtransporter från Aitik

May 11, 2006 | Press release

SWECO VBB har fått i uppdrag av Banverket att projektera helt en ny spåranslutning mellan Bolidens gruva i Aitik och Gällivare. Uppdraget
är värt cirka 3 miljoner kronor.

Idag transporteras malmen från Aitik med lastbil till Gällivare, för vidare transport med tåg till smältverket i Rönnskär. Den nya spåranslutningen ska helt ersätta lastbilstransporterna. En ny terminal kommer också att byggas i Aitik som bland annat innebär färre lossnings- och lastningsarbeten med truckar.

SWECO VBBs uppdrag omfattar upprättande av järnvägsplan, systemhandling för ny järnväg och terminal samt arbetsplan för ombyggnad av väg. Arbetet påbörjas omgående och kommer att färdigställas under första delen av 2007

Uppdraget genomförs tillsammans med SWECO Viak och SWECO Energuide.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs