0 of 0 for ""

SWECO effektiviserar fjärrvärme i Murmansk

August 15, 2003 | Press release

SWECO effektiviserar fjärrvärme i Murmansk

SWECO Energuide har fått i uppdrag att göra en förstudie gällande
upprustning av ett fjärrvärmesystem i Murmansk.

Fjärrvärmenätet är cirka 70 kilometer långt och förser drygt 125 000
personer i 600 fastigheter, med värme och varmvatten. Uppdraget innebär
att studera systemen för värmeproduktion och distribution, samt de
ekonomiska förutsättningarna. SWECO ska även utarbeta en
upprustningsplan och genomföra omfattande miljöstudier.

Murmansk, med närmare 400 000 invånare, är beläget i nordvästra
Ryssland. Fjärrvärmesystemet etablerades redan på 40-talet och är i
relativt dåligt skick på grund av eftersatt underhåll under många år.

– Uppdraget omfattar förutom teknik även ekonomi och miljö. Inom alla
tre områdena finns stor potential för effektiviseringar, vilket gör
projektet extra stimulerande, säger Anders Ståhl utlandsansvarig på
SWECO Energuide.

Projektet är finansierat av SIDA och kommer att utföras av SWECO
Energuide i samverkan med COWI. Uppdraget är värt 4,3 miljoner kronor
och beräknas pågå i nio månader.

SWECO är Sveriges största konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO THEORELLS, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide och SWECO Connect. SWECO-aktien är noterad på
O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Anders Ståhl, utlandschef, SWECO Energuide, tfn +46 8-695 60 57

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00070/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/15/20030815BIT00070/wkr0002.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs