0 of 0 for ""

Institutionella investerare förvärvar 11 procent av kapitalet i SWECO

June 16, 2004 | Press release

Institutionella investerare förvärvar 11 procent av kapitalet i SWECO

Ett 20-tal finansiella institutioner har idag förvärvat 1 892 947 aktier
av serie B i SWECO motsvarande 11,1 procent av kapitalet och 5,6 procent
av rösterna. Bland köparna finns såväl svenska som utländska
institutioner. Aktierna har placerats av Hagströmer & Qviberg och
Cazenove genom en s.k. book-building.

Av de placerade aktierna har 1 498 207 aktier sålts av CapMan, härutöver
avyttrar ledande befattningshavare i SWECO 340 000 teckningsoptioner som
kommer att utnyttjas för teckning av 394 740 aktier i SWECO av serie B.

Efter utnyttjande av teckningsoptionerna kommer antalet aktier i SWECO
uppgå till 17 082 870 aktier, varav 1 877 815 aktier av serie A och 15
205 055 aktier av serie B.

SWECO är Nordens ledande konsultföretag med samlad kunskap inom teknik,
miljö och arkitektur: SWECO FFNS, SWECO BLOCO, SWECO Theorells, SWECO
VBB, SWECO VIAK, SWECO Projektledning, SWECO Industriteknik, SWECO
Position, SWECO Energuide SWECO Connect, SWECO Grøner och PIC
Engineering. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid Stockholmsbörsen.

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och Koncernchef i SWECO, 08-695 60 00
Bo Jansson, Finanschef i SWECO, 08-695 60 00

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/16/20040616BIT00080/wkr0001.pdf

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs