0 of 0 for ""

Swecos styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets vd och koncernchef. Vd och koncernchefen leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt, och styrelsen har också fastställt instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och vd. Dessa instruktioner uppdateras och fastställs årligen.

Vd och koncernchefen har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av koncernens verksamhet. Swecos koncernledning har regelbundna möten och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, affärsplan, koncerngemensamma utvecklingsprojekt samt andra strategiska och operativa frågor. Swecos koncernledning består av vd och koncernchef, finanschef, de åtta affärsområdenscheferna och stabscheferna på koncern.

Åsa Bergman

President and CEO, Board Member

Olof Stålnacke

Chief Financial Officer

Martin Aronsson

Chief Strategy and Mergers & Acquisitions Officer

Grete Aspelund

President Sweco Norway

Julia Zantke

President Sweco Germany and Central Europe

Eugene Grüter

President Sweco Netherlands

Katarina Grönwall

Chief Communication Officer

Helene Hasselskog

Chief HR Officer

Max Joy

President Sweco UK

Lisa Lagerwall

General Counsel

Ann-Louise Lökholm Klasson

President Sweco Sweden

Erwin Malcorps

President Sweco Belgium

Dariush Rezai

President Sweco Denmark

Markku Varis

President Sweco Finland