0 of 0 for ""

Swecos styrelse har delegerat det operativa ansvaret för bolagets och koncernens förvaltning till bolagets vd och koncernchef. Vd och koncernchefen leder verksamheten inom de ramar som styrelsen fastställt, och styrelsen har också fastställt instruktioner för arbetsfördelning mellan styrelsen och vd. Dessa instruktioner uppdateras och fastställs årligen.

Vd och koncernchefen har utsett en koncernledningsgrupp som löpande ansvarar för olika delar av koncernens verksamhet. Swecos koncernledning har regelbundna möten och avhandlar frågor som koncernens finansiella utveckling, affärsplan, koncerngemensamma utvecklingsprojekt samt andra strategiska och operativa frågor. Swecos koncernledning består av vd och koncernchef, finansdirektör, de åtta affärsområdenscheferna och stabscheferna på koncern.

Åsa Bergman

President and CEO, Board Member
Olof Stålnacke Chief Financial Officer, Sweco

Olof Stålnacke

Chief Financial Officer
Eugene Grüter, President Sweco Netherlands

Eugene Grüter

President Sweco Netherlands
Helene Hasselskog, Chief HR Officer at Sweco

Helene Hasselskog

Chief HR Officer
Max Joy, President Sweco UK

Max Joy

President Sweco UK
Lisa Lagerwall General Counsel, Sweco

Lisa Lagerwall

General Counsel
Ann-Louise Lökholm Klasson, President Sweco Sweden

Ann-Louise Lökholm Klasson

President Sweco Sweden
Erwin Malcorps President, Sweco Belgium

Erwin Malcorps

President Sweco Belgium

Rasmus Nord

President Sweco Norway
Dariush Rezai, President Sweco Denmark

Dariush Rezai

President Sweco Denmark

Marcela Sylvander

Chief Communications Officer
Markku Varis President Sweco Finland

Markku Varis

President Sweco Finland
Julia Zantke, President Sweco Germany and Central Europe

Julia Zantke

President Sweco Germany and Central Europe

Sam Saatchi

Chief Strategy Officer