0 of 0 for ""

Sweco-koncernens affärsverksamhet är organiserad i åtta geografiska affärsområden: Sweco Sverige, Sweco Norge, Sweco Finland, Sweco Danmark, Sweco Nederländerna, Sweco Belgien, Sweco Storbritannien och Sweco Tyskland & Centraleuropa. Varje affärsområde leds av en affärsområdeschef och en finanschef.

Affärsområdesledningsgruppen för respektive affärsområde sammanträder minst tre gånger per år. Swecos vd och koncernchef samt finansdirektör kontrollerar affärsområdena genom att delta i affärsområdesledningsmöten med respektive affärsområdeschef och finanschefen samt genom löpande kontakter.

Vd och koncernchefen är också ordförande i affärsområdenas styrelser. För samtliga affärsområden gäller Sweco-koncernens regler för ansvarsfördelning mellan affärsområdets styrelse och dess affärsområdeschef. Varje affärsområde består av en eller flera divisioner uppdelade efter särskild kompetens. Varje division kan i sin tur ha en indelning efter region, avdelning eller grupp, beroende på antalet anställda.