0 of 0 for ""

Valberedningens förslag till styrelseledamöter i Sweco AB

March 10, 2017 | Press release

Swecos valberedning föreslår inför årsstämman 2017 att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter. Valberedningen föreslår val av Elaine Weidman Grunewald som ny ledamot. Valberedningen föreslår omval av Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Gunnel Duveblad, Johan Hjertonsson, Eva Lindqvist, Johan Nordström, samt Christine Wolf. Vidare föreslår valberedningen omval av Johan Nordström till styrelsens ordförande. Carola Teir-Lehtinen har undanbett sig omval.

Elaine Weidman Grunewald, född i Boston, Massachusetts, USA, har dubbelt medborgarskap (amerikanskt och svenskt). Elaine Weidman-Grunewald har en dubbel Master’s från Boston University Graduate School, Center for Energy and Environmental Studies, i International Relations, och i Resource and Environmental Management. Hon är för närvarande Senior Vice President and Chief Sustainability Officer på Ericsson, där hon också är medlem i koncernledningen.

Elaine Weidman Grunewald bedöms vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare. Samtliga ledamöter utom VD Tomas Carlsson är att anse som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Samtliga ledamöter utom Anders G. Carlberg, Tomas Carlsson, Johan Hjertonsson och Johan Nordström är att anse som oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget PwC som bolagets revisor i ett år, med den auktoriserade revisorn Michael Bengtsson som huvudansvarig revisor.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av Eric Douglas representerande Investment AB Latour, Birgitta Resvik representerande Stiftelsen J. Gust. Richerts Minne samt ordförande Johan Nordström representerande familjen Nordström.

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen inför årsstämman den 27 april 2017.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs