0 of 0 for ""

Utnyttjande av återköpsbemyndigande avseende aktier av serie C i SWECO AB (publ)

May 6, 2015 | Press release

Den 16 april 2015 beslutade årsstämman i SWECO AB (publ) att bemyndiga bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie C i syfte att säkra bolagets åtaganden enligt det vid årsstämman beslutade Aktiebonusprogrammet 2015.

Styrelsen har denna dag beslutat att utnyttja bemyndigandet för ovanstående syfte. Förvärv av aktier av serie C kommer att ske genom erbjudande riktat till innehavaren av samtliga utestående 900 000 aktier av Serie C, senast den 29 maj 2015 till ett pris om en krona per aktie.

Bolaget innehar för närvarande 698 764 egna B-aktier och 900 000 C-aktier, motsvarande 1,3 procent av det totala antalet aktier och 0,7 procent av rösterna i bolaget.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs