0 of 0 for ""

Två nya vattenkraftuppdrag till Sweco

October 13, 2010 | Press release

Sweco har på kort tid anlitats för två nya vattenkraftuppdrag. Uppdragen är totalt värda 32 miljoner kronor.

Stora delar av den svenska vattenkraften byggdes ut under första hälften av 1900-talet. Anläggningarna står idag inför omfattande behov av förnyelse för att kunna bibehålla sin produktionskapacitet och öka effekten.

‒ Swecos ingenjörer var flitigt anlitade redan när den svenska vattenkraften byggdes ut. Nu kommer vår specialistkompetens inom vattenkraftsområdet till stor nytta igen i den omvandling som pågår, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Fakta om de två uppdragen:

Vid Hissmofors kraftverk i Indalsälven vid Storsjöns utlopp ska Sweco projektera en ny kraftstation som ska ersätta befintliga aggregat i en av de gamla stationerna. Uppdraget utförs åt Jämtkraft. Hissmofors är ett av Jämtkrafts tre största vattenkraftverk.

Sweco har även fått i uppdrag av Bergeforsens Kraft AB, samägt av Vattenfall och Eon, att projektera ett nytt utskov med dammluckor vid Bergeforsens vattenkraftverk för att skapa möjligheter att ta emot ökade vattenflöden i älven och därmed öka dammsäkerheten vid anläggningen.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs