0 of 0 for ""

Sweco vinner stort projekt för utformning av sjukhuskomplex med patienten i centrum i Luxemburg

February 14, 2024 | Press release

Sweco ska leda ett konsortium som fått uppgiften att utveckla ett storskaligt sjukhuskomplex i södra Luxemburg. Sjukhuset ska vara i drift 2033. Kunden är Centre Hospitalier Emile Mayrisch (CHEM) och Sweco kommer att ansvara för ledningen av samtliga designfaser i projektet.

Det nya sjukhuset, ”Südspidol” i staden Esch-sur-Alzetteet, ska erbjuda befolkningen i den södra regionen av Luxemburg modern sjukvård. Det ska utformas för att införliva teknik, människa och natur i en helhetssyn på hälso- och sjukvård. Sjukhuset får en bruttoarea på 121 000 m² och cirka 600 sängar, de flesta i enkelrum. 

– Sweco är marknadsledande inom tekniska konsulttjänster för sjukvårdssektorn och det ska bli oerhört intressant att använda vår expertis för att stödja CHEM i etableringen av det nya Südspidol-sjukhuset i Luxemburg. Det här är ett ambitiöst projekt med målet att uppnå DGNB-certifiering* för hållbarhet, och för att nå dit kommer vi att använda oss av toppmoderna energieffektiva lösningar, säger Erwin Malcorps, vd för Sweco i Belgien.

Swecos styrka ligger i en multidisciplinär expertis och sammanförandet av kunskap över divisions- och landsgränser, som i just det här projektet innebär att samordna över 50 intressenter från olika länder och på fem språk. Sweco kommer att ansvara för ledningen av samtliga designfaser, däribland rådgivning för att uppnå höga hållbarhetsstandarder, tillståndsprocesser, upphandlingar, budgetkontroll, byggledning och driftsättning. 

*CHEM strävar efter att erhålla ett DGNB-certifikat, ett erkännande från Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen för hållbara byggprojekt. DGNB-systemet, som till lika delar väger in ekologisk, ekonomisk och sociokulturell kvalitet, står för en helhetssyn på hållbarhet.

Swecos expertis inom hälso- och sjukvårdssektorn 
Sweco besitter en betydande expertis inom rådgivning till kunder inom hälso- och sjukvård, från att stödja industrikunder inom sjukvårds- och läkemedelssektorn, till att planera, bygga och optimera sjukhus och andra byggprojekt inriktade på hälso- och sjukvård. Swecos aktuella och tidigare erfarenhet från sjukvårdsprojekt innefattar kunder inom såväl privat som offentlig sektor bland annat i Norge, Sverige och Belgien. 

 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs