0 of 0 for ""

Sweco vidareutvecklar spårväg i Bergen

May 20, 2015 | Press release

Sweco får sitt största kollektivtrafikuppdrag hittills i Norge när spårvägen Bybanen i Bergen byggs ut. Satsningen är nästa etapp i stadens höga ambitioner för socialt hållbara resor. Värdet på uppdraget uppgår till ungefär 190 miljoner SEK.

– I utvecklingen av Bybanen är Sweco med och skapar nytänkande kollektivtrafik av högsta internationella klass. Med ett tydligt fokus på såväl sociala som miljömässiga effekter är det här ett utmärkt exempel på hur genomtänkta transportlösningar kan påverka hela stadsbilden på ett positivt sätt, säger Tron Kjølhamar, vd för Sweco Norge.

Bybanen är Bergens viktigaste kollektivtrafiksatsning hittills och målet är att skapa en transportlösning som alla invånare kan använda på samma villkor. Den första delen av Bybanen invigdes 2010 och har vunnit pris för sin inkluderande utformning. Den nya sträckan blir en tvärförbindelse genom berget till Fyllingsdalen, en växande förort med många arbetsplatser och bostäder.

Avtalet innebär att Sweco ska ansvara för detaljplan och byggplan. I uppdraget deltar Sweco med en bred uppsättning kompetenser, från berg-, spår- och signalteknik till landskapsdesign. Experter från både Sweco Norge och Sverige engageras.

– Utformningen av den nya sträckan kräver både hög teknisk kompetens och en helhetssyn inom stadsutveckling, vilket var anledningen till att Sweco valdes för uppdraget, säger Hanna Rachel Broch, chef för stora projekt, Sweco Norge.

Swecos arbete påbörjas omgående och pågår till 2021, då den nya sträckan förväntas tas i bruk.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs