0 of 0 for ""

Sweco utvecklar vattenkraft i Europa och Afrika

December 22, 2014 | Press release

I takt med en ökad global efterfrågan på vattenkraft som energikälla ökar också Swecos internationella uppdrag. Under det senaste kvartalet har Sweco vunnit vattenkraftuppdrag till ett värde av drygt 150 miljoner SEK.

– För Sweco innebär de här uppdragen att vi på ett väldigt tydligt sätt deltar i den internationella omställningen till förnyelsebara energisystem. Anledningen till att vattenkraften stärker sina positioner är att den upplevs som en stabil och pålitlig energikälla eftersom den kan lagras och regleras mot efterfrågan på el och variationerna i annan elproduktion, säger Kaj Möller, exportchef på Sweco.

I Turkiet anlitas Sweco för en helt ny anläggning som kraftigt kommer att förstärka landets eltillgång. I Lettland har Sweco fått uppdrag när de vattenkraftverk som står för omkring 60 procent av landets totala energiproduktion ska renoveras. I det senaste uppdraget moderniserar Sweco ett av Lettlands allra största vattenkraftverk och säkerställer därmed fortsatt förnyelsebar energiproduktion i landet under en lång tid framöver. Även i Tanzania och Mocambique har man nyligen valt Sweco för att utreda och modernisera befintliga anläggningar, med högre kapacitet och längre livslängd som resultat.  

– Vattenkraft är en av Swecos verkliga paradgrenar. Under de senaste 100 åren har vi varit med och utvecklat den svenska vattenkraften och genom kontinuerliga utlandsuppdrag har vi skaffat oss en svårslagen erfarenhet som efterfrågas på en global marknad, säger Kaj Möller.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs