0 of 0 for ""

SWECO UTREDER TIMAVLÄSNING FÖR EL

March 29, 2010 | Press release

Sedan ett år tillbaka har du som elkund rätt till en månadsvis avläsning av din elmätare. Nu kan det vara aktuellt att gå ett steg längre. Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att utreda möjligheterna till timvis avläsning – en utredning där myndigheten valt att ta hjälp av Swecos energiexperter.

– Vi är glada för uppdraget som givetvis är ett stort erkännande av den kompetens som Sweco besitter kring den svenska och den nordiska elmarknaden. Erfarenheter från andra länder visar att timsvis avläsning gett mycket goda resultat där kunderna enklare kunnat följa och minska sin egen förbrukning, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Sweco kommer tillsammans med Energimarknadsinspektionen att utreda i vilken omfattning som befintliga tekniska lösningar kan klara avläsning per timme och vilken uppgradering som kan behöva göras. Tillsammans med beställaren och en extern referensgrupp ska sedan relevanta kostnader och samhällsekonomiska nyttor identifieras.

Resultatet från Swecos uppdrag ska vara färdigt under sommaren.

Fakta:

• Från och med den 1 juli 2009 skall alla elkunder debiteras på faktiskt avlästa värden månadsvis i enlighet med beslut i Riksdagen.
• Sveriges elnätsägare har valt att möta kravet genom att investera i olika typer av tekniska system för automatisk avläsning. Dessa system har olika prestanda och därmed olika möjligheter att möta nya krav avseende timvis mätning och rapportering.
• I ett flertal andra länder har man valt att ställa högre krav på avläsningsintervallen än i Sverige. Där har krav på timvis mätning och rapportering redan beslutats. Detta har man gjort med insikten att energibesparande åtgärder uppmuntras om kunderna har tillgång till dessa uppgifter.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs