0 of 0 for ""

Sweco tävlar om att utforma nytt ryskt Silicon Valley

November 11, 2010 | Press release

​Den har kallats för Rysslands Silicon Valley. Byn Skolkovo utanför Moskva där det nu görs nu stora satsningar för att skapa en framtidsstad för högteknologisk forskning och företagsamhet. Sweco har tillsammans med fyra internationella arkitekt- och teknikkonsultföretag valts ut för att lämna förslag på hur den nya stadskärnan ska utformas.

‒ Det är givetvis väldigt hedrande. Det är ytterligare ett bevis på att Swecos kompetens inom hållbar stadsutveckling är eftertraktad. När vi sätter ihop multidisciplinära team av arkitekter och ingenjörer är vi starka på marknaden världen över, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

Utvecklingen av Skolkovo har fått stor uppmärksamhet eftersom det är president Dmitrij Medvedev själv som står bakom satsningen. Det är heller inget litet område som ska utvecklas. Stadskärnan beräknas i ett första skede omfatta 500 hektar med parker, bostäder för 30 000 invånare, utställningsplatser samt industri- och forskningsanläggningar. I planeringen ingår även ett universitet för 3 000 studenter.

I mitten av december ska Swecos förslag lämnas in till den stiftelse som ansvarar för den fortsatta utvecklingen av området. Hittills har Sweco fått närmare 2 miljoner kronor för att utveckla tävlingsförslaget.

De andra företagen som är med och tävlar är det franska Arep Ville, kinesiska Jurong International, brittiska Arup samt amerikanska Perkins Eastman. För det företag som slutligen vinner och får arbeta med den fortsatt planeringen av området handlar det om kontrakt på omkring 25 miljoner kronor.

För ytterligare information kontakta:
Vera Åhsberg, Rysslandsexpert Sweco, 0734-12 63 45,
vera.ahsberg@sweco.se
Mathias Ahlgren, uppdragsansvarig Sweco, 076-13 65 790,
mathias.ahlgren@sweco.se
Rebecka Gunner, informationschef Sweco Sverige, 0734-12 66 75,
rebecka.gunner@sweco.se

Sweco är ett internationellt konsultföretag med samlad kunskap inom teknik, miljö och arkitektur. Sweco har 5 300 anställda i elva länder och omsatte 2009 drygt 5,3 Mdr SEK. För närvarande genomför Sweco uppdrag i cirka 90 länder runt om i världen. Sweco är noterat på NASDAQ OMX Stockholm AB.

Informationen är sådan som Sweco kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs