0 of 0 for ""

Sweco tar fram mobilitetsvision för flamländska transportregioner

September 9, 2019 | Press release

Inom ramen för ett konsortium kommer Sweco att tillhandahålla processvägledning och ta fram en mobilitetsvision för flera transportregioner i Belgien. Projektet har beställts av det flamländska ministeriet för mobilitet och offentliga arbeten och är värt cirka 3,4 miljoner euro.

Konsortiet, som består av Sweco, The New Drive och Goudappel Coffeng, ska skapa regionala mobilitetsplaner för ”Vlaamse Rand”, Gent, Limburg, Mechelen och Kortrijk. Sweco ingår i kärngruppen som ska stå för processvägledning och fastställa den långsiktiga visionen. Konsortiet utarbetar för närvarande en mobilitetsplan för transportregionen kring Antwerpen.

Alla transportregioner i Flandern har ett ramverk inom vilket de kan samarbeta kring mobilitetsutmaningar. Vårt uppdrag är att hjälpa 155 av de 300 flamländska kommunerna att definiera en mobilitetsvision för alla transportsätt, inklusive kollektivtrafiknätverken. Här ingår även åtgärder för att förbättra trafikflödet, trafiksäkerheten och förenkla cykeltrafik.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs