0 of 0 for ""

Sweco projektleder initiativ för 6 000 nya studentbostäder

June 5, 2013 | Press release

Sweco anlitas för att projektleda initiativet Studentbostadsmässan 2017, som går ut på att bygga bort Stockholms brist på studentbostäder. Målet till 2017 är att minska kötiden för att få en studentbostad i Stockholm från dagens fyra terminer till mindre än en termin.

– Det här är en satsning som kommer att stärka Stockholms konkurrenskraft som studie- och forskningsort. Möjligheten att få en bostad är grundläggande för att attrahera duktiga studenter och forskare, säger Åsa Bergman, vd för Sweco Sverige.

Swecos uppdrag innebär att projektleda samarbetet mellan de sju Stockholmskommuner, myndigheter, lärosäten och företag som tillsammans ska se till att minst 6 000 nya studentbostäder står klara till år 2017. Stockholmsregionen har idag 12 500 studentbostäder och kötiden är minst fyra terminer. När de nya bostäderna står klara kommer kötiden att ligga på mindre än en termin.

Parallellt kommer Sweco även att leda processer för att förenkla kösystemet och utveckla nytänkande lösningar kring utformning och förvaltning av studentbostäder. Projektet kommer att avslutas med en utställning och en konferens under 2017 där resultatet av arbetet visas upp.

– Den här unika satsningen ligger helt i linje med Swecos behov som växande företag. För att säkerställa tillgången på morgondagens ingenjörer och arkitekter har Sweco även valt att gå in som samarbetspartner och stödfinansiär i projektet, säger Åsa Bergman.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs