0 of 0 for ""

Sweco planerar en ny stadsdel i Rwandas huvudstad Kigali – med hållbarhet som ledord

February 18, 2019 | Press release

Rwandas regering utvecklar en ny stadsdel för låg- och medelinkomsthushåll i Kigali. Projektet ingår i statens strategi för utveckling av hållbara och energieffektiva bostäder.

”Sweco kommer, i nära samarbete med invånare och offentliga myndigheter, att hjälpa den rwandiska staten att genomföra sin hållbarhetsstrategi. Målet är att leverera attraktiva bostäder med god service och infrastruktur, såväl i städer som på landsbygd. Genom att erbjuda prisvärda och subventionerade bostäder kommer framför allt hushåll med låga och medelhöga inkomster att få nytta av projektet”, säger Ina Brandes, affärsområdeschef för Sweco Tyskland & Centraleuropa.

I ett första projektsteg gör Sweco en genomförbarhetsstudie för utvecklingen av den nya stadsdelen Kinyinya Hill och tar fram ett ramverk för implementeringen. I det andra projektsteget ska Sweco, på uppdrag av Rwandas gröna fond FONERWA, lansera och administrera en internationell tävling för stadsplanerare och arkitekter. I den tredje etappen beräknas Sweco få uppgiften att övervaka genomförandet av stadsutvecklingskonceptet, vilket beräknas vara klart år 2020.

Sweco-experter från Tyskland, Nederländerna och Sverige samarbetar i projektet, med Sweco Tyskland som projektledare. Projektet finansieras genom ett tyskt bilateralt utvecklingssamarbete mellan KfW Development Bank och Green Climate Fund.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs