0 of 0 for ""

Sweco har ingått ramavtal med Statnett för uppgradering av Norges elnät

November 7, 2023 | Press release

Sweco har tecknat ett flertal ramavtal om projektplanering, ingenjörstjänster samt projekt- och konstruktionsledning med Statnett, den statligt ägda operatör som driver Norges energisystem. Avtalsperioden är fyra år, med en beräknad volym för Sweco på över 500 MSEK och en potentiell förlängning på fyra år.

Statnetts mål är att under de närmaste åren fördubbla investeringarna i landets transmissionsnät, med stöd från Swecos experter och andra parter. En kraftig ökning av elöverföringen möjliggör en minskad förbrukning av fossil energi och är därmed nyckeln till att Norge ska kunna nå sina klimatmål. 

”Ett uppgraderat elnät har kapacitet att tillhandahålla betydande mängder förnybar energi som vind- och solkraft samt att bidra till en transportsektor med lägre koldioxidutsläpp genom elektrifiering. Det kommer även bidra till att gröna industrier kan etablera sig i Norge”, säger Rasmus Nord, vd för Sweco Norge.

Sweco har i över hundra år stått för betydande bidrag till utvecklingen av Norges elsystem och särskilt under de senaste tio åren, då Sweco har byggt upp stor erfarenhet av Statnett-projekt.

”Vi är mycket glada över att ha vunnit dessa viktiga ramavtal. Vi har en bra position att vara en viktig konsult till Statnett under de kommande åren. Vårt uppdrag är att rusta upp Norges transmissionsnät för att säkra elförsörjningen, då ett stabilt elnät utgör grunden för ett mer resilient och hållbart samhälle”, säger Rasmus Nord.

Om Statnett
Statnett är systemoperatör i det norska energisystemet och är ett statligt företag som ägs av norska staten genom Olje- och energidepartementet. Statnett äger och driver elnätet och upprätthåller balansen mellan förbrukning och produktion, vilket ger befolkning och företag en tillförlitlig energiförsörjning.

 

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs