0 of 0 for ""

Sweco förvärvar Metro Arkitekter

March 6, 2014 | Press release

Sweco stärker sin position inom arkitektur genom att förvärva Metro Arkitekter med 30 medarbetare och kontor i Malmö och Göteborg. I och med förvärvet får Swecos arkitektverksamhet 650 medarbetare fördelade på 25 kontor i Norden.

– Genom förvärvet av Metro Arkitekter stärker Sweco sina positioner i västra och södra Sverige. Framför allt blir vi ännu starkare inom arkitektur i infrastruktursegmentet. Samgåendet går helt i linje med Swecos fokus på att erbjuda helhetslösningar för hållbara städer och samhällen, säger Jan Mattsson, vd för Sweco Architects.

Metro Arkitekter grundades 1999 och har en bred arkitekturverksamhet. Företagets insatser har uppmärksammats i flera betydelsefulla projekt, såsom Station Hyllie, Malmö Centralstation och kontorsfastigheten Magasinet i Malmö. Bland de större pågående uppdragen märks Göteborgs Centralstation och Olskrokenbroarna, som ingår i järnvägsprojektet Västlänken i Göteborg.

– Vi ser stora möjligheter att fortsätta att utvecklas inom Sweco. Både våra medarbetare och kunder får tillgång till Swecos samlade kompetens och en större geografisk närvaro, inte minst internationellt, säger Claes R Janson, vd för Metro Arkitekter.

Swecos arkitektverksamhet har haft en stark utveckling de senaste åren och har vuxit såväl organiskt som via förvärv i både Sverige och Finland.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs