0 of 0 for ""

Sweco förvärvar det norska konsultföretaget Stema Rådgivning

March 22, 2022 | Press release

Genom förvärvet stärker Sweco sin ställning på den norska marknaden vad gäller rådgivning inom projekt- och byggledning.

Stema grundades 2001 och består av cirka 90 medarbetare, samt ett större antal konsulter som är knutna till verksamheten. I förvärvet ingår även dotterbolaget Byggeråd. Tillsammans hade bolagen under 2021 en omsättning på 177 miljoner NOK.

”Genom att Stema blir en del av Sweco kommer vi ytterligare att kunna hjälpa våra kunder på den norska marknaden med sin hållbara omställning. Jag vill hälsa våra nya kollegor välkomna till Sweco”, säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

”Stema är ett respekterat företag inom projekt- och byggledning, och har framgångsrikt genomfört många komplexa projekt. Med Stema som en del av Sweco är vi positionerade för att ta en ännu större andel av marknaden”, säger Grete Aspelund, affärsområdeschef för Sweco Norge.

Stema ägs till 81,4 procent av OBOS Prosjekt AS, ett helägt dotterbolag till OBOS BBL. Övriga aktier ägs av fyra delägare i Stema. 

”OBOS Prosjekt har ägt Stema sedan 2015. Företaget har under denna tid utvecklats positivt. Som en följd av ändrade strategiska prioriteringar inom OBOS har vi letat efter en ny bra ägare, vilket vi anser att Sweco är. Det kommer att innebära nya spännande projekt och möjligheter för Stemas anställda”, säger Morten Aagenæs, styrelseordförande för Stema Rådgivning och OBOS Prosjekt.

Sweco Norge hade 2021 en omsättning på 2,6 miljarder SEK och 1 749 heltidsanställda.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs