0 of 0 for ""

Sweco förvärvar belgiska VK architects+engineers

January 10, 2023 | Press release

Sweco har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med VK architects+engineers, VK, i Belgien och adderar därmed cirka 600 experter inom bygg- och infrastruktursegmenten. 

VK, som erbjuder tjänster inom bland annat arkitektur, infrastruktur och byggnadskonstruktion är verksamt främst på den belgiska marknaden, men har även verksamhet i Nederländerna, Luxemburg, Storbritannien och Vietnam. Koncernen har en konsoliderad omsättning på omkring EUR 70 miljoner.

"Affären är helt i linje med vår tillväxtstrategi. Världen transformeras vilket driver efterfrågan på såväl specialiserad som bred expertis inom en rad olika områden. Sweco och VK kompletterar varandra väl i fråga om expertis och företagskultur. Dessutom delar vi samma vision om att omvandla samhället i en hållbar riktning. VK är en perfekt match till Sweco och jag vill hälsa våra nya kollegor varmt välkomna", säger Åsa Bergman, vd och koncernchef för Sweco.

”Den europeiska dimensionen, de gränsöverskridande möjligheterna och det decentraliserade arbetssättet tilltalar oss på alla sätt. Jag är övertygad om att vi tillsammans med Sweco kommer att genomföra många fantastiska, nyskapande projekt som i slutänden gynnar våra kunder, medarbetare och samhället”, säger Paul Corbeel, vd för VK.

I samband med förvärvet kommer Sweco även att ta över samtliga aktier i VK:s dotterbolag. I Nederländerna ingår designföretaget Infranea (3D-design, BIM-tjänster och VR-simuleringar), arkitektur- och ingenjörsföretaget DENC (logistik, industriella och kommersiella fastigheter) och ingenjörsföretaget One Simulations (CFD-simuleringar). I Belgien ingår företagen Van Looy Group (logistikprojekt) och Exilab (laboratorier och renrum). Betic Ingénieurs-Conseils (byggprojekt) och EKOplan (vattenteknik) från Luxemburg samt Storbritannien-baserade AD Architects ingår också i affären.

Avtalet är villkorat ett godkännande från den belgiska konkurrensmyndigheten och ett avslut förväntas ske under första halvåret 2023.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs