0 of 0 for ""

Sweco får uppdrag i Förbifart Stockholm

July 7, 2010 | Press release

Sweco har tillsammans med WSP och Tyréns fått i uppdrag att projektera bygghandlingar för tekniska system och installationer i Förbifart Stockholm. Beställare är Trafikverket och uppdraget är värt närmare 35 miljoner kronor.

– Sweco har sedan tidigare bland annat varit delaktiga i systemhandlingsskedet för Förbifart Stockholm. Att vi fått detta uppdrag visar på vår starka kompetens inom tekniska system i infrastrukturanläggningar, säger Johan Dozzi, ansvarig för Swecos infrastrukturverksamhet.

Uppdraget kommer att pågå fram till 2012. Ytterligare upphandlingar för projektering av bygghandlingar kommer att ske under de närmaste åren.

Förbifart Stockholm ska knyta samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Stockholms centrala delar och minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem. Förbifart Stockholm fick tillåtlighet av regeringen den 3 september 2009.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs