0 of 0 for ""

Sweco får stororder med tioårigt järnvägsprojekt i Öresundsregionen

March 31, 2022 | Press release

Sweco får i uppdrag att projektera byte av signalsystem på viktiga knutpunkter för svensk järnväg. Projektet ska införa signalsystemet ERTMS som driver på digitaliseringen inom järnvägen och möjliggör höghastighetståg. Affären är värd 107 miljoner kronor.

Trafikverket har gett arkitektur- och teknikkonsulten Sweco i uppdrag att införa ERTMS, som står för European Rail Traffic Management System. Det är en EU-gemensam standard för signalsystem och en förutsättning för ökad automatisering och framtida höghastighetståg. 

”Sweco är den mest anlitade konsulten inom transportinfrastruktur med cirka 500 experter inom järnväg i Sverige och vi är mycket glada över förtroendet. Vi har arbetat med en rad omfattande projekt i Malmöregionen och ser fram mot att fortsätta bygga hållbara samhällen genom moderna transportnät tillsammans med Trafikverket”, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd på Sweco Sverige.

Uppdraget handlar om att upprätta förfrågningsunderlag och bygghandling för systembytet kopplat till styrområdena Malmö C, Fosieby och del av Peberholm.

Signalsystem gör det möjligt att styra tågtrafiken på ett säkert sätt, men dagens anläggningar börjar bli föråldrade vilket ökar risken för trafikstörningar. År 2025 kommer 25 procent av signalsystemen att ha passerat sin tekniska livslängd, enligt Trafikverket.

Swecos uppdrag beräknas pågå till 2031.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs