0 of 0 for ""

Sweco får nya stadsplaneringsuppdrag i Kina

March 24, 2011 | Press release

Swecos kompetens inom hållbar stadsplanering forsätter att vara eftertraktad i Kina. På kort tid har företaget anlitats för planeringsuppdrag i anslutning till tre nya eko-städer som håller på att utvecklas. Uppdragen är totalt värda 15 miljoner kronor.

‒ Vi har haft stort fokus på att utveckla nya affärer i Kina de senaste åren. Under förra året hade vi också extra draghjälp av världsutställningen i Shanghai och den svenska paviljongen som våra arkitekter utformat. Det ser vi tydliga resultat av nu, säger Mark Ryberg som är Swecos Kinachef.

Sweco har arbetat i Kina sedan 2001. Uppdragen har varierat i omfattning men fokus har legat på utveckling av bostadsområden och städer. Ett av de mest omfattande uppdragen som Sweco är involverad i är planeringen av staden Caofeidian, 25 mil sydost om Peking. En stad som när den är klar kommer att bebos av närmare en miljon människor.

Det sker en snabb inflyttning till de kinesiska storstadsområdena och miljöproblemen är på många håll stora. I skuggan av de många megastäderna sker satsningar på att utveckla städer i en mer hållbar inriktning. Sweco arbetar med konceptet Sustainable City som är ett helhetsgrepp för att få städer och bostadsområden att minska sin miljöpåverkan.

Fakta om de tre nya uppdraget:

Yinchuan eco-city – I anslutning till staden Yinchuan vid Gula floden anlitas Sweco för att ta fram en första plan för utvecklingen av ett område som omfattar 20 kvadratkilometer.


Eco-city Wuxi
– Sweco anlitas för att detaljplanera fastighetsutvecklaren Vankes första bostadsområde i staden Wuxi som är en stor satsning där flera svenska företag är engagerade.

Jixi Wetland project Jinan
– Koncept och översiktsplan för ett elva kvadratkilometer stort parkområde område där man i framtiden ska samla tjänstemän, politiker och allmänhet som vill utbilda sig inom hållbarhets- och miljöfrågor.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs