0 of 0 for ""

Sweco deltar i utformningen av Sveriges nästa generation järnväg

December 23, 2014 | Press release

När planerna på Sveriges första höghastighetsjärnväg nu förverkligas anlitas Sweco återigen för en viktig sträcka. Denna gång handlar det om en etapp av Ostlänken, som är den östra delen av en ny planerad höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg. Kunden är Trafikverket och värdet på Swecos uppdrag är cirka 200 miljoner SEK.

– På kort tid har Sweco valts ut för att utforma två viktiga delsträckor i det som ska bli Sveriges första höghastighetsjärnväg. Den nya tekniken är här på allvar och leder till ett framtida järnvägssystem som gör Sverige mindre och våra regioner större, säger Jan Thulin, vd för Sweco Rail.

Uppdraget innebär att Sweco ska planera och projektera en drygt fyra mil lång sträcka höghastighetsjärnväg i Östergötland, bland annat genom centrala Norrköping.

– Swecos konsulter kommer att ha stort fokus på att hitta en helhetslösning som möjliggör en höghastighetsjärnväg som tar hänsyn till både människa, miljö och landskapsbild. Delen genom Norrköping är särskilt utmanande med flera tekniskt komplexa passager i en miljö där många människor rör sig och som dessutom är klassad som riksintresse, säger Jan Thulin.

Hela Ostlänken omfattar drygt 15 mil ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg mellan Järna och Linköping. Med persontåg som klarar hastigheter på över 300 kilometer i timmen skapas nya möjligheter för både människor och näringsliv. När hela den nya sträckan mellan Stockholm och Göteborg står klar kommer restiden mellan landets två största städer att krympa med en timme, ned till totalt två timmar.

Swecos arbete påbörjas i januari 2015 och pågår till december 2017. Planen är att tågen ska börja rulla på den nya banan 2028.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs