0 of 0 for ""

Sweco bygger ut vägnätet i Polen och förbättrar säkerheten

February 27, 2019 | Press release

Sweco har fått i uppdrag att utforma 40 km ny väg i Polen. Det totala ordervärdet är 64 miljoner SEK.

Sweco har, i konsortium med lokala affärspartners, fått i uppdrag att planera och konstruera 18 km av motorväg S7 mellan trafikplatsen Widoma och Krakow. En av de tekniska utmaningarna är att leda om floderna Dłubnia och Baranówka, som följer den planerade rutten. Det finns också byggnader av historiskt värde i anslutning till det nya vägavsnittet som måste tas i beaktande.

I Nedre Schlesien ansvarar Sweco för att förbättra trafiksäkerheten längs 13 km av landsväg nummer 8, som anses vara en av de farligaste sträckorna i det polska vägnätet. I Schlesienområdet byggs delar av landsväg nummer 1 ut och i Częstochowa leder Sweco, i konsortium med lokala aktörer, ombyggnaden av ett vägavsnitt som ingår i en av de största väginvesteringarna i stadens historia.

”De nya vägarna bidrar till att förkorta restiderna, öka trafikkapaciteten och förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten. De kommer också att förbättra levnadsvillkoren för invånarna och stimulera den lokala ekonomin”, säger Bo Carlsson, senior rådgivare på Sweco.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs