0 of 0 for ""

Sweco anlitas för transporthållbarhetsstudie och projektledning för belgiska Gent-Dampoort

April 20, 2022 | Press release

Sweco har fått i uppdrag av De Werkvennootschap att planera och utforma tunneln under Gent-Dampoort, inklusive en utveckling av stationsmiljön samt en förlängning av flera spårvagnslinjer. Uppdragets värde är 14,3 miljoner euro.

Under många år har korsningen vid Dampoort-stationen i norra Gent varit en av Gents och Flanderns farligaste platser. I september förra året inledde De Werkvennootschap, ett departement inom den flamländska regeringen, projektet med att förbättra situationen.

Swecos uppdrag är att genomföra en studie för Gent-Dampoort-tunneln och konstruktionen av den 11,5 kilometer långa spårvagnslinjen. Studien inkluderar även en underfart vid Heuvelpoort och ombyggnaden av sex torg. Därutöver ansvarar Sweco för projektledning, kompletterande studier och teknisk assistans, samt intressentdialog och projektkommunikation. Studien ska vara klar under våren 2024.

”Vårt uppdrag omfattar inte bara att erbjuda en lösning på den ofta farliga trafiksituationen runt Dampoort, utan också hur man kan få människor att välja kollektivtrafik och cykel istället för bil. Våra stadsplanerare, ingenjörer och trafikspecialister kommer att samarbeta för att studera aspekter såsom livskvalitet, trafiksäkerhet och mobilitet. Med en väl genomtänkt utformning kommer vi att kunna skapa ett mycket bättre trafikflöde, förbättra säkerheten och säkerställa hållbara transportsystem som gynnar de boende i Gent med omnejd”, säger Erwin Malcorps, affärsområdeschef för Sweco Belgien.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs