0 of 0 for ""

Sweco anlitas för ny kraftanläggning i Rwanda som ska fördubbla landets energiförsörjning och sänka kostnaderna

May 17, 2017 | Press release

Sweco har anlitats som rådgivare för att kraftigt utöka Rwandas energiproduktion med en ny torveldad kraftanläggning. Swecos energiexperter har genomfört förstudier, assisterat i upphandlingsfasen och kommer att övervaka byggprocessen. 

Den nya torveldade kraftanläggningen är belägen nära Akanyarufloden i Rwandas sydöstra del och kommer att utöka landets energiproduktion med 80 MW. Samtidigt reduceras produktionskostnaderna och mängden skadliga emissioner. Torven kommer att transporteras från en närbelägen torvmosse. Genom att vara en inhemsk energikälla så ersätter den andra energikällor, såsom importerad olja. Totalt kommer anläggningen att reducera kraftproduktionskostnaderna med upp till 40 procent. Energikonsumtionen uppgår idag som mest till 115 MW elektricitet.

Swecos energiexperter från Sverige och Finland var tidigt involverade i processen och har genomfört förstudier för kraftanläggningen och torvdagbrottet. Fortsättningsvis kommer Sweco att kontrollera att kraftanläggningsprojektet utförs enligt avtal av entreprenörerna.

– Det här är ett viktigt projekt för Rwanda och det är glädjande att vi har möjlighet att bidra med vår expertis. Landet har gjort betydande och imponerade framsteg under den senaste 20-årsperioden. Den här kraftanläggningen blir ett viktigt steg för att uppfylla den ambitiösa plan som finns för att utöka energiförsörjning, säger Åsa Bergman, affärsområdeschef för Sweco Sverige.

– Effektiv energitillgång är avgörande för ekonomisk utveckling. Vi har arbetat med projektet i Finland tillsammans med våra svenska kollegor i fyra år och är glada att kunna fortsätta att bidra med vår kunskap inom energiområdet, säger Markku Varis, affärsområdeschef för Sweco Finland.

Sweco har tagit fram ett EPC-kontrakt, agerat rådgivare under upphandlingsprocessen och kommer att övervaka projektet på plats. Kraftanläggningen kommer att färdigställas 2020.

Finska entreprenörer har blivit utvalda för att konstruera centrala delar av kraftanläggningen, som finansieras privat genom ett samarbete mellan Hakan Madencilik A.S och Quantum Power Ltd. via finska statens exportfinansieringsorgan Finnvera.

Om energisituationen i Rwanda
Rwanda har en ambitiös plan att öka energiproduktionen, bland annat genom en utökad inhemsk elproduktion. Elkonsumtionen per capita är bland den lägsta i världen. Trots att tillgången på el har fördubblats de senaste åren så är bara cirka 20 procent av befolkningen anslutna till elnätet, som främst är utbyggt i städerna. 98 procent av befolkningen på landsbygden saknar tillgång till elektricitet. 

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs