0 of 0 for ""

Sweco AB (publ) Delårsrapport januari-september 2016

October 28, 2016 | Interim report

Starkt resultat och integration bättre än plan

juli – september 2016                 

 • Nettoomsättningen ökade till 3 723 MSEK (2 024), förvärvad tillväxt uppgick till 77 procent
 • EBITA exklusive extraordinära poster ökade till 266 MSEK (139), marginal 7,2 procent (6,9)
 • EBITA ökade till 252 MSEK (109), marginal 6,8 procent (5,4)
 • EBIT ökade till 228 MSEK (94), marginal 6,1 procent (4,7)
 • Resultatet efter skatt ökade till 166 MSEK (61), motsvarande 1,38 SEK per aktie (0,61)

januari – september 2016

 • Nettoomsättningen ökade till 12 111 MSEK (7 039), förvärvad tillväxt uppgick till 69 procent
 • EBITA exklusive extraordinära poster ökade till 1 004 MSEK (601), marginal 8,3 procent (8,5)
 • EBITA ökade till 941 MSEK (541), marginal 7,8 procent (7,7)
 • EBIT ökade till 871 MSEK (501), marginal 7,2 procent (7,1)
 • Resultatet efter skatt ökade till 655 MSEK (354), motsvarande 5,47 SEK per aktie (3,67)
 • Nettoskulden ökade till 2 315 MSEK (1 741)
 • Nettoskuld/EBITDA minskade till 1,6 gånger (1,8). Nettoskuld/EBITDA pro forma och exklusive extraordinära poster uppgick till 1,4 gånger

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

Detta var ytterligare ett rekordkvartal för Sweco, med det hittills högsta resultatet för ett tredje kvartal. EBITA, pro forma och exklusive extraordinära poster, ökade med 35 procent jämfört med samma period förra året. Resultatförbättringen är främst hänförlig till synergier från Grontmij-förvärvet.

Det har gått ett år sedan förvärvet av Grontmij slutfördes och vi har gjort en noggrann genomgång av status jämfört med den ursprungliga integrationsplanen. Vi kommer att överträffa de ursprungliga finansiella bedömningarna. Synergierna uppskattas nu vara 20 procent högre, extraordinära poster 11 procent lägre och full effekt realiserad på halva tiden. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på resultat per aktie redan 2016, ett år tidigare än beräknat.

Sammantaget är marknaden för Swecos tjänster god. Den svenska marknaden är stark. Marknaderna i Norge, Danmark, Västeuropa och Centraleuropa är generellt goda. Marknaderna i Finland och Nederländerna är fortsatt utmanande.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs