0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2014

October 23, 2014 | Interim report

Ökat resultat på en stabil marknad.

JULI – SEPTEMBER 2014

  • Nettoomsättning: 2 000,1 MSEK (1 809,7)
  • Rörelseresultat: 143,2 MSEK (106,0); rörelsemarginal: 7,2 procent (5,9)
  • EBITA: 155,2 MSEK (118,2); EBITA-marginal: 7,8 procent (6,5)
  • Resultat efter skatt: 92,3 MSEK (70,8); resultat per aktie: 1,02 SEK (0,76)

JANUARI – SEPTEMBER 2014

  • Nettoomsättning: 6 659,1 MSEK (5 729,0)
  • Rörelseresultat: 510,4 MSEK (430,6); rörelsemarginal: 7,7 procent (7,5)
  • EBITA: 548,0 MSEK (462,4); EBITA-marginal: 8,2 procent (8,1)
  • Resultat efter skatt: 344,8 MSEK (309,2); resultat per aktie: 3,78 SEK (3,35)
  • Nettoskuld: 1 703,8 MSEK (1 550,7); Nettoskuld/EBITDA: 1,9 gånger (1,9)

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

– Rörelseresultatet är det högsta hittills för något av Swecos tredje kvartal. Den positiva utvecklingen beror framför allt på framgångsrik och avslutad integration av Vectura samt ökat resultat i Centraleuropa. Swecos omsättning ökade med 11 procent, varav 4 procent organiskt. Den organiska tillväxten var särskilt stark i Finland och Norge.

– Sammantaget är marknaden stabil och inga större förändringar har skett sedan det andra kvartalet. Under kvartalet uppvisar den svenska marknaden en viss förbättring medan den norska marknaden är stabil. Marknaderna i Finland och Centraleuropa är fortsatt utmanande.

– Styrelsen har beslutat om nytt mål för finansiell styrka. Det nya målet innebär att nettoskulden ska understiga 2,0 gånger EBITDA. Samtidigt har Sweco refinansierat en kreditfacilitet på 800 MSEK med en löptid på 5 år. Med ett nytt finansiellt mål och långfristig finansiering uppnår Sweco en kostnadseffektiv kapitalstruktur och får fortsatta möjligheter till värdeskapande förvärv.

– Efter periodens utgång har Sweco anlitats av Stockholms läns landsting för utformning av 11 kilometer ny tunnelbana från Kungsträdgården till Nacka och Gullmarsplan som planeras vara i drift 2025. Värdet på uppdraget uppgår till cirka 500-600 MSEK, varav uppskattningsvis 2/3 tillfaller Sweco. Det här är ett av Swecos genom tiderna största och mest komplexa uppdrag. Satsningen är en viktig pusselbit för hela Stockholmsregionens utveckling och kommer att leda till kraftigt förbättrad kollektivtrafik.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs