0 of 0 for ""

SWECO AB (publ) Delårsrapport januari-september 2013

November 5, 2013 | Interim report

JULI – SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 1 809,3 MSEK (1 557,3).
  • Rörelseresultatet uppgick till 106,0 MSEK (98,8).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 procent (6,3).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 70,8 MSEK (61,5) och resultatet per aktie till 0,76 SEK (0,66).
  • Nettoskulden uppgick till 1 548,9 MSEK (635,5).

JANUARI – SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 5 751,4 MSEK (5 410,0).
  • Rörelseresultatet uppgick till 432,2 MSEK (481,0).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 7,5 procent (8,9).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 309,2 MSEK (348,5) och resultatet per aktie till 3,35 SEK (3,78).

Koncernchef Tomas Carlsson kommenterar:

    Rörelseresultatet för det tredje kvartalet ökade till 106 MSEK vilket är det bästa tredje kvartalet hittills för Sweco. Bästa affärsområdet blev Sweco Norge med en rörelsemarginal på närmare 9 procent. Rörelseresultatet exklusive integrationskostnader för Vectura uppgick till 121 MSEK och rörelsemarginalen exklusive integrationskostnader blev 6,7 procent.

–   I slutet av juli godkände konkurrensmyndigheterna Swecos förvärv av Vectura. Affären slutfördes den 31 juli och Vectura konsolideras i Sweco från den 1 augusti. Tillsammans med Vectura är vi nu ledande på den nordiska marknaden med det starkaste erbjudandet för morgondagens infrastruktur. Integrationen löper enligt plan och förvärvet bedöms kunna möta eller överträffa Swecos förväntningar. Mer detaljer kring utvecklingen av samgåendet kommer offentliggöras före Swecos kapitalmarknadsdag den 29 november.

    Efterfrågan på Swecos tjänster är sammantaget god, men med fortsatt stora variationer. I Norge är marknaden stark och i Sverige är efterfrågan stabil. I Finland är efterfrågan på byggrelaterade tjänster tillfredsställande. Samtidigt är marknaden för finländska industrikonsulttjänster oförändrat svag. I Östeuropa och Ryssland präglas marknaden av fortsatta utmaningar. De åtgärder vi genomför börjar emellertid ge positiv effekt och ytterligare åtgärder planeras. En del i detta är sammanslagningen av affärsområdena Sweco Ryssland och Sweco centrala & östra Europa.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs