0 of 0 for ""

Städerna avgörande för att stärka den biologiska mångfalden

October 14, 2020 | Press release

Den biologiska mångfalden är nödvändig, både för att bromsa klimatomställningen och för att förebygga pandemier. Samtidigt minskar den varje år. Nu kan städerna vara lösningen: genom medvetna val i stadsplaneringen är staden en nyckel till att stärka den biologiska mångfalden, det visar Sweco i en ny rapport.

Enligt WWF:s Living Planet Report 2020 har närmare 70 procent av världens vilda djur, fåglar och fiskar försvunnit sedan 1970. Enligt FN:s egen prognos, Global Biodiversity Outlook (GBO), har inte ett enda av de 20 mål som sattes 2010 för att begränsa skadorna på den biologiska mångfalden uppnåtts till fullo 2020.

Trots denna dystra utveckling finns flera möjligheter att vända trenden. Framförallt genom möjligheter i städerna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport Building in Biodiversity: For climate, for health.

”Många tänker kanske att den biologiska mångfalden främst finns ute på landet och i skogen, och att kombinationen rikt djur- och växtliv och rikt stadsliv inte är möjlig. I den här rapporten visar vi att det är precis tvärtom – det finns stor potential att stärka den biologiska mångfalden genom städerna, så länge den tas tillvara i stadsplaneringen”, säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef inom industri och energi på Sweco.

I städerna skapas så kallade mikroklimat, tack vare variationen av byggnader och grönytor, vilket är tacksamt för den biologiska mångfalden. Potentialen i stadsplaneringen ligger därmed främst i att koppla samman planering av markanvändning, infrastruktur, arkitektur och byggnader för att maximera ekosystemtjänsterna. Det kan till exempel handla om att placera träd på rätt sätt runt byggnader, som i sig leder till att användningen av luftkonditionering kan minska med 30 procent och energiförbrukningen med 20-50 procent. 

”En möjlighet är att låta den lokala biologiska mångfalden bland träd, buskar, vattenhål, parker och trädgårdar bli en naturlig del av stadslandskapet för att främja välbefinnandet hos såväl människor som naturen. Växtlighet ger djuren möjlighet att fortplanta sig samtidigt som det minskar buller, ger skugga, mildrar konsekvenserna av värmeböljor och förhindrar klimatförändringar”, säger Emelie Persson Lindqvist

Sweco Urban Insights rapport Building in Biodiversity: For climate, for health är en del av en serie rapporter på ämnet Climate Action, i vilken Swecos experter belyser specifika data, fakta och forskning som behövs för att planera och bygga säkra och klimatanpassade framtida stadsmiljöer.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs