0 of 0 for ""

Ökat elberoende i kombination med mer frekventa extremväder en samhällsrisk

January 30, 2019 | Press release

Våra samhällen blir allt mer tekniskt avancerade och elberoende. Det ökar sårbarheten vid extremväder, något som enligt FN:s klimatpanel IPCC kan komma att bli allt vanligare framöver till följd av klimatförändringar.

Kraftiga oväder är den orsak som med högst sannolikhet kan orsaka både förhållandevis långvariga och geografiskt utbredda störningar i elförsörjningen. Visserligen finns det reservsystem för samhällskritiska funktioner, men vid långvariga störningar slås även dessa ut.

Ett aktuellt exempel är stormen Alfrida som orsakade elavbrott för cirka 100 000 hushåll i Sverige. På Åland blev konsekvenserna mycket allvarliga och vid en tidpunkt var uppemot 93 procent utav hushållen strömlösa.

I den senaste IPCC-rapporten varnas för att extremväder kan bli allt vanligare framöver. I kombination med att vi blir allt mer elberoende och digitaliserade blir våra samhällen också mer sårbara.

”Vi ser att ökat elberoende i relation till de prognoser som finns för ökade stormar är något som bör tas på allvar. För kortare elavbrott finns generellt en god samhällsberedskap, men det är vid kraftigare oväder och längre elavbrott som det kan medför stora samhällsekonomiska kostnader och störningar. Den typen av situationer behöver vi förbereda oss bättre på att hantera”, säger Magnus Lindén, energiförsörjningsexpert på Sweco.

I en ny Urban Insight-rapport tydliggörs hur beroende av elektricitet vi är idag och vikten av en väl genomarbetad strategi för att minimera negativ påverkan på samhället vid elavbrott.

Bakgrund
Urban Insight bygger på en serie insiktrapporter där experter inom Sweco delar med sig av kunskap kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv. Läs rapporten här.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs