0 of 0 for ""

Ny Sweco-rapport: Europas gröna omställning för att skapa en resilient industrisektor

April 24, 2024 | Press release

Swecos senaste expertrapport beskriver framstegen för den europeiska industrin i dess arbete för att bli mer motståndskraftig och uppnå nettonollutsläpp. Stålindustrin går i täten, följt av cementindustrin. Även kemikalieindustrin och transportbranschen håller på att ställa om till nettonollutsläpp. I rapporten presenteras möjligheter och risker för företag och beslutsfattare att ta hänsyn till när det nu görs stora investeringar, och ny teknik som vätgas, avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) och elektrobränsle prövas i industriell skala.

Industrisektorn svarar för 25–30 procent av de totala globala koldioxidutsläppen, och nu investerar företag och länder kraftigt för att ställa om sina verksamheter. Efterfrågan på industriprodukter väntas öka väsentligt de kommande 30 åren – stål med 30 procent, cement och ammoniak med 40 procent och aluminium med 80 procent. Företagen i dessa industrier, där utsläppen är svåra att minska, måste nu tillgodose efterfrågan på ett hållbart sätt. 

– Swecos analys bygger på databasen för Leadership Group for Industry Transition (LeadIT) och visar att Europa håller på att ta ledningen globalt i den gröna omställningen av industrisektorn. Hela 95 procent av de fullskaliga projekten inom cement i världen genomförs i Europa, liksom 61 procent av alla projekt med fossilfritt stål. Det finns flera skäl till varför detta sker just nu: Högre priser på koldioxidutsläpp, nya investeringar, regler, EU:s förordning om nettonollindustri och en högre efterfrågan på hållbara produkter från slutkunderna, säger Erik Skogström, divisionschef för Industri och Energi på Sweco i Finland. 

Sweco är en betrodd rådgivare i några av Europas mest ambitiösa storskaliga industriprojekt för att minska koldioxidutsläppen, bland annat i fråga om energiförsörjning och effektivitet samt energilagring med hjälp av vätgas och vattenkraft såsom batteriteknik, CCS och industriell cirkularitet. 

 Swecos rapport innehåller följande insikter: 

•    Regler och finansiering håller på att falla på plats – men räcker det?
•    Stålindustrin går i täten, följt av cementindustrin 
•    CCS/CCU – en nödvändig kompletterande lösning
•    Elektrifieringsrevolutionen, pådriven av förnybart, vätgas och batterier 
•    Resurseffektivitet och cirkulära industriprocesser
•    Industriell samverkan och nya affärsmodeller 

Om Swecos Urban Insight
Urban Insight är en serie insiktsrapporter skrivna av Swecos experter om olika aspekter av stadsutveckling ur ett medborgarperspektiv. Den nya rapporten finns här.
 

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs