0 of 0 for ""

Inbjudan till presentation av Sweco Groups Q4 och bokslutskommuniké

February 2, 2024 | Invitation

Swecokoncernens rapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2023 kommer att publiceras den 9 februari 2024, omkring klockan 07:20.

Efter att rapporten offentliggjorts hålls en webcast och telefonkonferens, klockan 09.00 (CET), där resultatet presenteras av vd och koncernchef Åsa Bergman och finansdirektör Olof Stålnacke. Presentationen hålls på engelska.

För registrering till webcast: Klicka här
För registrering till telefonkonferens: Klicka här

Presentationen och rapporten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på koncernens hemsida.

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs