0 of 0 for ""

Genomförande av aktiesplit i Sweco AB (publ)

November 5, 2020 | Press release

Som tidigare kommunicerats har extra bolagsstämman i Sweco AB (publ) (”Sweco”) den 22 oktober 2020 beslutat om en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit) innebärandes att varje befintlig aktie delas upp i tre aktier av samma slag (ratio 3:1).

Följande gäller för uppdelningen av aktier:

  • Till och med den 9 november 2020 handlas aktierna före uppdelning.
  • Från och med den 10 november 2020 handlas aktierna efter uppdelning.
  • Med stöd av den extra bolagsstämmans bemyndigande har styrelsen fastställt avstämningsdagen för aktieuppdelningen till den 11 november 2020.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd. 

Efter genomförd uppdelning uppgår antalet aktier i Sweco till 363 251 457 (tidigare 121 083 819), varav 31 157 139 A-aktier och 332 094 318 B-aktie.

Från och med den 10 november 2020 kommer bolagets A-aktie att ha ISIN-koden SE0014960365, och bolagets B-aktie kommer att ha ISIN-koden SE0014960373.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs