0 of 0 for ""

Förändrat antal aktier och röster i Sweco AB (publ)

May 31, 2019 | Press release

Under maj månad 2019 har på aktieägares begäran 1000 A-aktier omvandlats till B-aktier med stöd av omvandlingsförbehåll i bolagsordningen.

Efter omvandlingen finns det, per den 31 maj 2019, 121 083 819 aktier, varav 10 420 274 A-aktier, 110 663 545 B-aktier, motsvarande 21 486 628,5 röster i bolaget. Aktiekapitalet uppgår till 121 083 819 SEK.

Sweco innehar vid denna informations offentliggörande 3 285 360 egna B-aktier. Sweco har dock inte rösträtt för de B-aktier som bolaget innehar.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs