0 of 0 for ""

Bokslutskommuniké 2004

February 8, 2005 | Interim report

Kraftigt förbättrat rörelseresultat

– Rörelseresultatet ökade med 97 procent och uppgick till 191,0 MSEK (96,8)

– Resultatet efter finansnetto ökade med 70 procent och uppgick till 204,9 MSEK (120,5)

– Resultatet efter skatt uppgick till 141,7 MSEK (83,8)

– Resultat per aktie ökade med 49 procent och uppgick till 8,40 SEK (5,70)

– Nettoomsättningen ökade med 42 procent och uppgick till 3 141,4 MSEK (2 211,4)

– Rörelsemarginalen ökade och uppgick till 6,1 procent (4,4)

– Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet uppgick till 66,5 MSEK (30,5) och rörelsemarginalen uppgick till 7,6 procent (4,7)

– Styrelsen föreslår en utdelning med 4,00 SEK per aktie (3,00), en höjning med 33 procent

För ytterligare information kontakta:
Wigon Thuresson, VD och koncernchef i SWECO, tel 08-695 66 02, wigon.thuresson@sweco.se
Bo Jansson, finansdirektör i SWECO, tel 08-695 66 06, bo.jansson@sweco.se

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs