0 of 0 for ""

Andreas Gyllenhammar blir hållbarhetschef på Sweco

September 7, 2011 | Press release

Andreas Gyllenhammar har utsetts till hållbarhetschef i Sweco. Hans primära uppgift blir att vidareutveckla och samordna företagets hållbara tjänster i Sverige.

– Andreas roll som strateg och affärsutvecklare med fokus på hållbarhet är mycket viktig. Hållbar utveckling utgör grunden för våra tjänster och vi ser ständigt utökade affärsmöjligheter inom hållbarhetsområdet, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.
  
Andreas Gyllenhammar, som är en av Sveriges tongivande hållbarhetskonsulter, får även ansvar för att samordna och säkerställa Sweco-medarbetarnas kunskapsutveckling inom hållbarhetsområdet.

– Swecos samlade kompetens är en skattkista och ju mer vi korskopplar den kunskapen desto bättre kan vi bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger Andreas Gyllenhammar.
 
Andreas Gyllenhammar har det senaste året varvat arbetet som konsult på Sweco i Östersund med att vara miljö- och klimatstrateg på Sweco. Han är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och disputerad inom miljöanalys. Tidigare har Andreas arbetat som miljöforskare med vattenrelaterade forskningsuppdrag och med miljöövervakning på länsstyrelsen.

Attached information

Anna Elisabeth Olsson

Head of Press and Public Affairs