0 of 0 for ""

Published: October 22, 2020

Extra bolagsstämma 2020

  1. Read this in English

Extra bolagsstämma i Sweco AB (publ) hölls den 22 oktober 2020.

Den extra bolagsstämman genomfördes utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövade sin rösträtt endast genom poströstning. Detta mot bakgrund av risken för spridning av Covid-19 och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster.

Pressmeddelande: Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma

KALLELSE EXTRA BOLAGSSTÄMMA 2020

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 2020

Handlingar
Årsredovisning inklusive revisionsberättelse för räkenskapsåret 2019

Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen
Revisorsyttrande enligt 18 kap 6 § aktiebolagslagen
Bolagsordningen i dess föreslagna nya lydelse

Q&A aktiesplit

Published: August 24, 2015

Extra bolagsstämma 2015

  1. Read in English

Extra bolagsstämma hölls i Sweco AB (publ) måndagen den 24 augusti 2015 på Swecos huvudkontor, Gjörwellsgatan 22, i Stockholm.

Pressmeddelande: Beslut vid Sweco AB:s extra bolagsstämma.

Stämmoprotokoll från Sweco AB:s extra bolagsstämma

Kallelse

Handlingar

Fusionsplan svensk översättning utan bilagor

Fusionsplan engelska

Beslutsförslag punkt 7

Beslutsförslag punkt 8

Information relaterad till Swecos förvärv av Grontmij (endast tillgängliga på engelska)

20150601: Listen to the analysts and press conference with Sweco and Grontmij 

20150601: Presentation for the analysts and press conference with Sweco and Grontmij

20150601: Listen to the analysts and press Q&A session with Sweco

20150601: Presentation for the analysts and press Q&A session with Sweco

20150713: Prospectus 

20150713: Offer Memorandum 

20150713: Position Statement

20150803: Supplementary prospectus

För pressmeddelanden relaterade till förvärvet av Grontmij, vänligen se här.

Loading more news..