Sweco konstruerar kraftverk i Ungern

Sweco har anlitats för konstruktion och projektledning av ett CFB-kraftverk som byggs i anslutning till en pappersfabrik. Resultatet blir en mer effektiv och miljövänlig fabrik.

Tidigare tryggades ångtillförseln till ungerska Dunaújváros pappersindustri med en gammal 4,5 kilometer lång transportledning från det närbelägna stålverket och el köptes in från det statliga elnätet. Sweco har anlitats för att bygga ett nytt kraftverk under ett EPCM-entreprenadavtal, vilket innebär att Sweco svarar för alla konstruktions-, projektlednings-, byggherre- och arbetsplatstjänster som behövs när det nya kraftverket byggs.

Det nya kraftverket kommer att producera ånga och el till pappersindustrin på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Den nya CFB-ångpannan med specifikationerna 80 kg/s, 130 bar och 540 °C har kapacitet att förbränna avfallspapper och andra biprodukter från pappersfabriken samt biobränsle motsvarade 40 procent av fabrikens totala bränslebehov. Detta minskar kolanvändningen och därigenom också koldioxidutsläppen.

Den kombinerade energi- och värmeproduktionen från ångturbinen på 49,9 MW ökar totaleffekten. Kraftverkets verkningsgrad kommer att bli 86 procent, vilket ger investeringen en bra återbetalningstid, samtidigt som kraftverket minskar områdets miljöbelastning.