Gruvprojekt i Talvivaara

Sweco levererar konstruktionstjänster till Europas största nickelgruva.

Fyndigheterna i Talvivaara bildar en av de största kända reserverna av sulfidisk nickelmalm i Europa. Förutom nickel producerar gruvan också koppar, zink och kobolt.

Tekniken som används i Talvivaara är biourlakning, som gör att metallerna anrikas ur malmen. Denna teknik gör att malmfyndigheterna kan utvinnas på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.

Sweco har tidigare anlitats för förprojektering av gruvprojektet. Under den påföljande genomförandefasen ansvarade Sweco för konstruktionen av anläggningens utformning, utrustning, rörsystem, el och automation.