Tjänster

På Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att bidra till ett säkrare, mer miljövänligt och växande samhälle. Vår breda kompetens gör att vi alltid kan sätta ihop team med passande specialkunskaper. 

Resultatet av Swecos arbete är ett hållbart samhälle, med bättre luft och renare vatten, vackra och ändamålsenliga bostäder och arbetsplatser, effektiva trafiklösningar, säkrare och renare energi samt lönsammare industri.

Citytunneln i Malmö

Citytunneln under Malmö stad är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt och knyter ihop Skåne och Själland.

Energilagring i nytt sjukhus

Swecos lösning tar vara på energiöverskottet på nytt sjukhus utanför Oslo.