Analytiker

Nedanstående analytiker följer och publicerar regelbundet analyser av Sweco.

Johan Dahl
Erik Penser Bankaktiebolag
Tel: +46 8 463 84 37
E-mail: Contact

Viktor Lindeberg
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 58 86 91 49
E-mail: Contact

Staffan Åberg
Handelsbanken
Tel: +46 72 736 40 24
E-mail: Contact

Elias Porse
Nordea
Tel: +46 8 534 919 10
Contact