Analytiker

Nedanstående analytiker följer och publicerar regelbundet analyser av Sweco.

Johan Dahl
Erik Penser Bankaktiebolag
Tel: +46 8 463 84 37
E-mail: Contact

Daniel Djurberg
Nordea Markets
Tel: +46 8 534 919 56
E-mail: Contact

Viktor Lindeberg
Carnegie Investment Bank AB (publ)
Tel: +46 8 58 86 91 49
E-mail: Contact

Anders Tegeback
Handelsbanken
Tel: +46 8 701 84
E-mail: Contact